Podzimní provoz!

Všechny programy po prazdninách pokračují pravidelně. Dodržujte prosím nutná hygienická opatření. Při vstupu do modlitebny si vezměte roušky!

Pravidelná shromáždění

 • Bohoslužba: neděle v 9:30
 • Modlitební chvilka: neděle v 9:00
 • Biblické vyučování: středa v 18:00
 • Rekonstrukce

  Z důvodu rekonstrukce modlitebny nejsou některé prostory přístupné.

  Modlíme se:

  • Za odeznění pandemie
  • Za Boží ochranu zdravotníků a další lidi v první linii
  • Za moudrost pro naši vládu a ostatní v moci postavené
  • Za nemocné v našem sboru, církvi a zemi
  • Za kazatele a pastýře pro náš sbor
  • Za děti v novém školním roce

  CBKH! 2020